Contact

Have questions concerning our products? Don't hesitate to e-mail us, call us or use the contact form.

Contact details

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego; KRS Nr 0000304079; kapitał zakładowy Spółki 879 505,20 PLN

Dietary supplement